عضو چاپ سیلک اسکرین
نام احمدرضا بنان زاده
تلفن
22512369
آدرس تهران جواديه تهرانپارس خيابان شهيد كاظم نشوه (سازمان آب) خيابان 15 متري نوين پلاك 29 طبقه همكف
حوزه فعالیت

در زمینه چاپ دیجیتال فعالیت دارند(بنان طرح نوین)