عضو طراح ،خطاط وگرافیک
نام امیر شهاب انصاری حسنیه
تلفن
33911514
آدرس ضلع جنوب غربی میدان بهارستان جنب بانک اقتصاد نوین کوچه نظامیه پاساژ آشتیانی طبقه همکف واحد 12
حوزه فعالیت

در زمینه طراحی و گرافیک فعالیت دارند ( ترسیم هنر)