عضو مهر و پلاک
نام سید محمود میر غفاری
تلفن
66342164
آدرس خيابان انقلاب اسلامي بين ميدان فردوسي وخ لاله زارساختمان آفاق پلاک 676 طبقه 2 واحد5
حوزه فعالیت

در زمینه مهروپلاک سازی فعالیت دارند( زرین پلاک )