عضو طراح ،خطاط وگرافیک
نام میر اعلاء موسوی
تلفن
66264033
آدرس بزرگراه فتح خيابان خليج فارس نبش كوچه فرهنگيان پلاک 247
حوزه فعالیت

در زمینه طراحی فعالیت دارند(طراحی پیام )