عضو طراح ،خطاط وگرافیک
نام علیرضا احکامی
تلفن
66684048
آدرس خيابان قزوين نبش خ شهيدسبحاني مجتمع ميلاد قائم پلاک 1281طبقه 2 واحد 547
حوزه فعالیت

در زمینه طراحی فعالیت دارند( طرح و نقش صدرا)