عضو سازندگان کلیشه های ژلاتینی
نام عباس جعفرپورنرجه
تلفن
66813468
آدرس شادآباد بلوار 17 شهریور خ شهید مزرعه سفیدی پور انتهای کوچه دهم پلاک 1
حوزه فعالیت

در کارهای مربوط به کلیشه سازی فعالیت دارند(خاتم جم )