عضو دفاتر تبلیغاتی
نام بهرام مشایخ
تلفن
22622693-5
آدرس خ شریعتی مقابل ایستگاه مترو قلهک ساختمان asp پلاک 1521 طبقه 4 واحد45
حوزه فعالیت

در کارهای مربوط به تبلیغات فعالیت دارند(شرکت تبلیغاتی اثر تبلیغ)