عضو لیتوگراف
نام علیرضا عیاری
تلفن
88948150-3
آدرس بلوار کریم خان زند ابتدای خ نجات الهی کوچه چلیپا پ 5
حوزه فعالیت

در کارهای مربوط به لیتوگرافی فعالیت دارند(شرکت لیتوگرافی رنگین نقش خاورمیانه )