عضو لیتوگراف
نام سید مصطفی سجادی لاریجانی
تلفن
66974662
آدرس خ انقلاب چهارراه فلسطین جنب کفش وین ساختمان مهر پ 312 طبقه 4 واحد11
حوزه فعالیت

در کارهای لیتوگرافی فعالیت دارند(نادر)