عضو چاپ سیلک اسکرین
نام مرتضی گودرزی
تلفن
33944804
33945387
آدرس ضلع شرقی میدان امام خمینی جنب بانک تجارت ساختمان فخرالدوله پلاک 13 طبقه 3 واحد7
حوزه فعالیت

درزمینه چاپ سیلک فعالیت دارند( مرکزی)