عضو دفاتر تبلیغاتی
نام مهدی غلامپور
تلفن
88206031
آدرس بزرگراه آفریقا چهارراه جهان کودک کوچه کمان پلاک 16 طبقه 3 واحد3
حوزه فعالیت

در زمینه تبلیغات فعالیت دارند(شرکت تبلیغاتی رسش رسانه تبلیغ)