عضو لیتوگراف
نام محمدتقی سعیدی
تلفن
33911268
آدرس خ سعدی شمالی ساختمان بنی هاشم پلاک 541 طبقه 3 واحد9
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی فعالیت دارند(ماسک آبی)