عضو لیتوگراف
نام رضا رضا نیا طبری
تلفن
66480740
آدرس میدان انقلاب نبش خ اردیبهشت ساختمان 253 طبقه 4 واحد 404
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی فعالیت دارند( لیتوگرافی نقش آفرین ارژنگ )