عضو طراح ،خطاط وگرافیک
نام امیر تیموری
تلفن
66082534
66025218
آدرس خ آزادی بین استاد معین و دانشگاه شریف پلاک 630 طبقه 2 واحد 11 غربی
حوزه فعالیت

در زمینه طراحی و گرافیک فعالیت دارند(آزادی)