عضو مهر و پلاک
نام محمدحسن احمدی شریف آبادی
تلفن
55370597
آدرس خ ولیعصر ابتدای خ قزوین جنب سینما ری پلاک 21 طبقه همکف
حوزه فعالیت

در زمینه مهروپلاک سازی فعالیت دارند(نوین)