عضو طراح ،خطاط وگرافیک
نام محمدرضا جباری
ایمیل negarehtalaee@yahoo.com
تلفن
77616780
آدرس خ بهار جنوبی برج بهار واحد 440
حوزه فعالیت

در زمینه طراحی و گرافیک فعالیت دارند ( نگاره طلایی)