عضو تعمیرکاران و تأمین کنندگان مواد اولیه لیتوگرافی و چاپ سیلک
نام محمود پدیدار
تلفن
22038266
آدرس خ ولیعصر روبروی پارک ملت خ ارمغان غربی پ 64 طبقه 5 واحد15
حوزه فعالیت

در زمینه تعمیرکاری و تأمین کنندگی مواد اولیه لیتوگرافی و چاپ سیلک فعالیت دارند ( شرکت پدید پردازش پایدار)