عضو لیتوگراف
نام رضا صالحی بلقیس آباد
ایمیل rangchin@yahoo.com
تلفن
66495932
آدرس میدان انفلاب خ کارگر جنوبی خ شهید وحید نظری پ 168 طبقه 4 واحد16
حوزه فعالیت

درزمینه لیتوگرافی فعالیت دارند( مینیاتور )