عضو مهر و پلاک
نام مجتبی نجفی آرانی
تلفن
33946246
آدرس میدان بهارستان خ اکباتان شرقی جنب ایران خودرو پ 37
حوزه فعالیت

در زمینه مهروپلاک سازی فعالیت دارند( لاله )