عضو مهر و پلاک
نام محمد فرجی
ایمیل iranfelecsoo_90@yahoo.com
تلفن
77630053
آدرس خ انقلاب بین دکترشریعتی و خ بهار پ 375 طبقه همکف واحد 5
حوزه فعالیت

در رسته مهروپلاک سازی فعالیت دارند ( ایران فلکسو)