عضو طراح ،خطاط وگرافیک
نام مجید فخاری
تلفن
66947085
66591095
آدرس میدان انقلاب خ کارگر جنوبی پاساژ مهستان طبقه همکف واحد 30
حوزه فعالیت

در زمینه طراحی فعالیت دارند ( ارغوان گرافیک )