عضو لیتوگراف
نام محمدرضا کاری
ایمیل karyGraphic@yahoo.com
تلفن
66341081
66341082
آدرس خ فردوسی شمالی نرسیده به میدان فردوسی خ تقوی بن بست انوشیروانی پ 2 طبقه 3 واحد 11
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی فعالیت دارند ( کاری گرافیک )