عضو دفاتر تبلیغاتی
نام رضا دنیادیدگان
ایمیل donya_noo@yahoo.com
تلفن
66742192-3
آدرس خ جمهوری بین خ ولیعصر و حافظ ساختمان آلومینیوم پ 792 طبقه 4 واحد های 442و443
حوزه فعالیت

در زمینه تبلیغات فعالیت دارند ( دنیای نو)