عضو دفاتر تبلیغاتی
نام رضا محبوب خلخالی
ایمیل sarobon.co@gmail.com
تلفن
88763316
88762768
آدرس خیابان شهید بهشتی تقاطع اندیشه نبش خ سهند پ 2 طبقه 1
حوزه فعالیت

در زمینه تبلیغات فعالیت دارند ( شرکت ساروبن )