عضو لیتوگراف
نام محمدیزدانی کچوئی
ایمیل sayehgroup@yahoo.com
تلفن
77529958
آدرس خیابان انقلاب پیچ شمیران ساختمان تنکابن پ 352 طبقه همکف واحد1
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی فعالیت دارند ( سایه )