عضو لیتوگراف
نام داود عسگری پور
ایمیل padili1@yahoo.com
تلفن
88404327
88460205
آدرس انتهای خیابان مطهری روبروی باشگاه بانک سپه پ 38 طبقه زیرزمین
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی فعالیت دارند ( پائیزان )