عضو لیتوگراف
نام مهدی علمی
ایمیل info@prepress.ir
تلفن
66463561
66463579
آدرس خیابن فلسطین پائین تر از میدان ساختمان 110 پ 372 طبقه 4 واحد 404
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی فعالیت دارند ( پارسیان )