عضو چاپ سیلک اسکرین
نام رحمن آذری قلعه جوق
تلفن
33945923
33945900
آدرس خیابن جمهوری خ ظهیرالاسلام کوچه مسجد طالقانی پ 3 طبقه همکف
حوزه فعالیت

در زمینه چاپ سیلک فعالیت دارند ( کویر سبز)