عضو مهر و پلاک
نام مصطفی آشتیانی فرد
تلفن
66928428
66928428
آدرس میدان انقلاب ابتدی خیابان آزادی نبش جمالزاده جنوبی پاساژ 201 پ 2 طبقه همکف
حوزه فعالیت

در زمینه مهرو پلاک سازی فعالیت دارند ( آشتیانی )