عضو دفاتر تبلیغاتی
نام آندرانیک خاچاطوریان
ایمیل tehranagahi@gmail.com
تلفن
88737466
88763123
88745135
آدرس خیابان بهشتی خ صابونچی پ 75 ، طبقه 2 واحد های 4و5
حوزه فعالیت

نامبرده در زمینه تبلیغات فعالیت دارند ( شرکت تهران آگهی )