عضو تعمیرکاران و تأمین کنندگان مواد اولیه لیتوگرافی و چاپ سیلک
نام سید علی اکبر موسوی
تلفن
77524470
77606204
آدرس خیابان شریعتی نرسیده به سه راه طالقانی جنب سینما سروش بوشهر پ 17 طبقه 1 واحد2
حوزه فعالیت

در زمینه تأمین کنندگی و تعمیر کاری مواد اولیه لیتوگرافی و چاپ سیلک فعالیت دارند( نگارین طیف آوران )