عضو دفاتر تبلیغاتی
نام رؤیا دریادل
ایمیل info@simatasvir.com
تلفن
77609865
77609862
آدرس خیابان شریعتی خیابان ملک روبروی مهد کودک الهه پلاک 30 طبقه 1واحد4
حوزه فعالیت

در زمینه تبلیغات فعالیت دارند( شرکت تبلیغاتی سیما تصویر برتران )