عضو لیتوگراف
نام زن العابدین اکبرزاده چنگیز
تلفن
88766211
88760970
آدرس خیابان سهروردی شمالی بالاتر از خ شهید بهشتی ساختمان پایدار پلاک 511 طبقه 3
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی فعالیت دارند ( لیتوگرافی صحیفه نور)