عضو دفاتر تبلیغاتی
نام کامبیز خالقی زاده
ایمیل info@parineh-pa.com
تلفن
22916464
24610719
آدرس خيابان ميرداماد خيابان البرز خ تابان شرقي نبش ملكي سودمند پلاک 2واحد1
حوزه فعالیت

در زمینه تبلیغات فعالیت دارند( کانون تبلیغاتی پارینه پارسی )