عضو طراح ،خطاط وگرافیک
نام محمد نبی عبدلی
تلفن
33914594
آدرس خیابان جمهوری نرسیده به میدان بهارستان روبروی دبیرستن علمیه پلاک 46 طبقه 2 واحد6
حوزه فعالیت

در زمینه طراحی فعالیت دارند( عبدلی )