عضو طراح ،خطاط وگرافیک
نام مظاهر غفوری
تلفن
66435878
66911060
آدرس میدان انقلاب اسلامی ابتدای خیابان کارگر جنوبی پاساژ مهستان پلاک 906طبقه همکف واحد 26
حوزه فعالیت

در زمینه طراحی فعالیت دارند( نگارستان )