عضو طراح ،خطاط وگرافیک
نام سیداصغر میرترابی
تلفن
77822115
77818280
آدرس خیابان دماوند خ شهید داودی ( وحیدیه) میدان تسلیحات کوچه گلستانی شرقی پلاک 44
حوزه فعالیت

در زمینه طراحی فعالیت دارند( پیام شرق )