عضو لیتوگراف
نام مهدی وفاجو
تلفن
66952192
آدرس خیابان انقلاب اسلامی ابتدای خیابان فخر رازی بن بست نیکپور پلاک 3 طبقه 4
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی فعالیت دارند( ترنج رایانه )