عضو لیتوگراف
نام علی واحدی
تلفن
88308462
آدرس خیابان ایرانشهر جنوبی روبروی مسجد جلیلی پلاک 39 طبقه 3 واحد 12
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی فعالیت دارند( حمید)