عضو لیتوگراف
نام محمد نوری
ایمیل norang2009@yahoo.com
تلفن
77529363
آدرس خیابان انقلاب بعد ازچهارراه شهید نامجو پلاک 148 طبقه 2واحد های 3و4
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی فعالیت دارند( شرکت لیتوگرافی نقش آذین نورنگ )