عضو مهر و پلاک
نام سیدعلی نوابیان قمصری
ایمیل hossein_mazlomi@yahoo.com
تلفن
33159761
آدرس افسریه 15 متری دوم بین خیابانهای هشتم و نهم پلاک 44
حوزه فعالیت

در زمینه مهرو پلاک سازی فعالیت دارند( ولیعصر نو)