عضو طراح ،خطاط وگرافیک
نام محمدرضا نقی زاده
تلفن
55638951
آدرس خیابان خیام شمالی مقابل بانک ملی مجتمع تجاری خیام پلاک 473 طبقه 1 واحد 47
حوزه فعالیت

در زمینه طراحی فعالیت دارند( پیام گرافیک )