عضو مهر و پلاک
نام علی اکبر نایب حسین فراستی
ایمیل info@zarrinkar.com
تلفن
88828846
88841847
آدرس خیابان انقلاب اسلامی جنب خیابان فرصت پلاک 563
حوزه فعالیت

در زمینه مهرو پلاک سازی فعالیت دارند( زرین کار )