عضو لیتوگراف
نام جعفر ناصح جاهد
تلفن
66465384
66409815
آدرس خیابان طالقانی چهارراه حافظ جنب صنایع دستی تخت جمشید پلاک 346 طبقه 3
حوزه فعالیت

در زمینه لیتوگرافی فعالیت دارند( تصویر)