عضو چاپ سیلک اسکرین
نام حسنعلی مهدی پورقویدل
ایمیل barchasbkar@gmail.com
تلفن
66438200
44655405
آدرس میدان آزادی ابتدای جاده مخصوص کرج خ ریاحی کوی 11 پلاک 3 طبقه همکف
حوزه فعالیت

در زمینه چاپ اسکرین فعالیت دارند( برچسب کار )