عضو دفاتر تبلیغاتی
نام سید حامد مهدوی
ایمیل public@naghshnameh.com
تلفن
44180250
44180251
آدرس پارک چیتگر آزاد شهر کوچه 17 شرقی پلاک 34 واحد 1
حوزه فعالیت

در زمینه تبلیغات فعالیت دارند( شرکت تبلیغاتی نقش نامه پارس )