عضو مهر و پلاک
نام محمد حسن منتظری شاه توری
تلفن
88302392
88844205
آدرس خیابان انقلاب مقابل لاله زار نو ساختمان قندهاری پلاک 517 طبقه همکف
حوزه فعالیت

در زمینه مهرو پلاک سازی فعالیت دارند(حافظ)