عضو دفاتر تبلیغاتی
نام اسماعیل اسودی
ایمیل iralmaco@gmail.com
تلفن
88712025
88714146
آدرس خیابام سید جمال الدین اسدآبادی نبش خیابان سوم پلاک 11 طبقه 3 واحد 13
حوزه فعالیت

در زمینه تبلیغات فعالیت دارند ( شرکت تبلیغاتی ارتباط گستران آلما)