عضو مهر و پلاک
نام حسین معراجی
تلفن
66400766
آدرس خیابان انقلاب اسلامی چهارراه ولیعصر روبروی پارک دانشجو پلاک 961 طبقه 2 واحد 1
حوزه فعالیت

در زمینه مهرو پلاک سازی فعالیت دارند( معراجی)