عضو مهر و پلاک
نام حسین محمودی دافچاهی
تلفن
88825485
آدرس خیابان انقلاب بین دروازه دولت و میدان فردوسی خ رامسر پلاک 9 طبقه 2
حوزه فعالیت

در زمینه مهرو پلاک سازی فعالیت دارند( آرش )